Oferta GKW

Górnośląskie Koleje Wąskotorowe Oberschlesischen Schmalspurbahnen Upper Silesian Narrow Gauge Railways

Website (C) 1997-2007 Jakub Halor

 

  
 

Przez cały rok zapraszamy do korzystania z pociągów turystycznych uruchamianych na dowolnej trasie, z dowolnym rozkładem jazdy, na historycznej linii kolejowej wiodącej z Bytomia przez Dąbrowę Miejską, Suchą Górę, Repty Śl. do Tarnowskich Gór z odgałęzieniami do Miasteczka Śl. i Strzybnicy. Skład pociągu przygotowany jest na życzenie, dostosowany zarówno do potrzeb grupy 10, jak i 300 osób. Wycieczkę historyczną koleją można połączyć z wizytą w Dąbrowie Miejskiej, Sportowej Dolinie, Zabytkowej Kopalni Srebra, nad zalewem Chechło... W sezonie letnim (maj-wrzesień) uruchamiamy wg stałego rozkładu jazdy pociągi turystyczne na linii Bytom-Tarnowskie Góry-Miasteczko Śl.

SZCZEGÓŁOWA OFERTA TURYSTYCZNA I CENNIK POCIĄGÓW

letniak01.jpg (23610 bytes) Z pociągów turystycznych korzysta rocznie ponad 30000 pasażerów, wagony doskonale widoczne są na dworcu głównym w Bytomiu, z szos Bytom-Dąbrowa Miejska i Tarnowskie Góry-Miasteczko Śląskie, przy której ulokowane są przystanki i stacja końcowa w Miasteczku Śl. Na wagonach turystycznych oferujemy powierzchnie reklamowe już od 250 złotych rocznie.

SZCZEGÓŁOWA OFERTA REKLAMOWA I CENNIK


Stowarzyszenie Górnośląskiej Kolei Waskotorowej tworzą zarówno pasjonaci, jak i wykwalifikowani fachowcy zawodowo zajmujący się kolejnictwem. Naszą specjalnością jest odbudowa i przywracanie do ruchu nieczynnych szlaków kolejowych, na zlecenie wykonujemy także wszelkie roboty związane z utrzymaniem szlaków kolejowych normalno- i wąskotorowych oraz dróg, prace porządkowe, utrzymanie pasów przeciwpożarowych i rowów odwadniających, wycinkę dzikiej roślinności.

 


Stowarzyszenie Górnośląskiej Kolei Waskotorowej dysponuje bogatą dokumentacją techniczną i fotograficzną taboru wąskotorowego. Dokonujemy renowacji pojazdów kolejowych wraz z przywróceniem im wyglądu, detali malowania i schematu oznaczeń zgodnych z realiami właściwymi dla wybranego okresu historycznej eksploatacji. We własnym zakresie wykonujemy naprawy bieżące wąskotorowych lokomotyw spalinowych.  

 


Górnośląska kolej wąskotorowa została stworzona do przewozu towarów w centrum aglomeracji. Tam, gdzie sięgały wąskie tory, była najtańszym, elastycznym i szybkim przewoźnikiem towarów masowych, przewożąc jednorazowo do 300 ton ładunku w wagonach samowyładowczych i na platformach. Obecnie nie prowadzi się przewozów towarowych.

DANE KONTAKTOWE:
Stowarzyszenie  Górnośląskich  Kolei  Wąskotorowych
Lokomotywownia Bytom Karb Wąsk., ul. M. Reja, 41-900 BYTOM
Informacja: 0-600 390 992, 0-603 995 362,
bpu@tlen.pl,
www.sgkw.euPoprzednia Menu Następna