Tabor GKW

Górnośląskie Koleje Wąskotorowe Oberschlesischen Schmalspurbahnen Upper Silesian Narrow Gauge Railways

Website (C) 1997-2007 Jakub Halor

 


HISTORYCZNY I WSPÓŁCZESNY TABOR GÓRNOŚLĄSKICH KOLEI WĄSKOTOROWYCH

Lokomotywy parowe
Spalinowe pojazdy trakcyjne
Wagony towarowe
Wagony osobowe
Dane techniczne lokomotyw Górnośląskich Kolei Wąskotorowych

 

LOKOMOTYWY PAROWE

1B1n2t.jpg (56990 bytes) 1'B1'n2t, Gunther (Wiener-Neustadt)
W latach 1855-1856 na GKW sprowadzono pierwsze 10 parowozów do prowadzenia pociągów na głównych liniach przy zachowaniu trakcji konnej na bocznych szlakach. Były to pierwsze w Europie parowozy wąskotorowe zbudowane seryjnie i miały jak na owe czasy sporą moc ok. 90KM, jednak często ulegały awariom. Po wydzierżawieniu GKW Pringsheim'owi parowozy te zostały sprzedane i na kilka lat zapanowała znowu trakcja konna. Foto: Archiwum
Krauss Bn2t.jpg (75894 bytes) Bn2t, Krauss, Hagans
Trakcja konna nie była w stanie sprostać stale wzrastającym potokom towarów i po kilku latach Pringsheim zmuszony został do zakupienia nowych parowozów. Dwuosiowe maszyny z roku 1872 miały już zadaszoną kabinę, w sumie na GKW trafiło ich 17. Foto: Archiwum
Cn2t-nr32-(p. T31).jpg (61328 bytes) T31, Krauss, Hagans
Tendrzaki dwuosiowe miały moc dziesiątek koni, ale wzrastająca masa pociągów wynagała coraz mocniejszych maszyn. Od 1875 roku Pringsheim kupował dla GKW parowozy o trzech osiach napędnych w firmach Krauss i Hagans.  Charakterystyczny dla konstrukcji z drugiej połowy ubiegłego wieku był rozrząd mimośrodowy Allana-Tricka. W sumie zakupiono 22 sztuki tych maszyn. Nieliczne z nich trafiły na stan PKP w latach 20-tych. Foto: Archiwum.
Cn2t-nr61-(p. T31.1).jpg (207583 bytes) T31.1, Krauss
W latach 1884-1896 ilostan parowozów górnośląskich uzupełniły wzmocnione tendrzaki Kraussa (30 lokomotyw).  Maszyny te miały moc 130KM i stanowiły najliczniejszą serię lokomotyw na GKW. Foto: Archiwum.
CB'n2t-nr8-(p. T36).jpg (51939 bytes) T36, Hagans
Maszyny trzyosiowe były zbyt słabe do prowadzenia coraz cięższych składów, tymczasem ciasne śląskie łuki o promieniu nawet 35 metrów i ograniczona skrajnia utrudniały budowę maszyny o wielu osiach wiązanych w sztywnej ostoi. Pierwsze pięcioosiowe tendrzaki z wózkiem napędowym systemu Hagansa miały moc 210KM, okazały się jednak nieudane - przeniesienie napędu na tylne osie było nadmiernie awaryjne. Wszystkie 4 lokomotywy tego typu zostały po kilku latach eksploatacji sprzedane innym kolejom.  Foto: Archiwum.
Dn2t-nr10-(p. T37 Hartmann).jpg (58178 bytes)
T37-99401.jpg (88644 bytes)
T37, Hartmann, Orenstein&Koeppel, Hagans
Zwiększające się stale masy pociągów na górnośląskich kolejach wąskotorowych spowodowały szybkie zużycie przesilanych maszyn o trzech osiach napędnych i konieczność zamówienia znacznie mocniejszych lokomotyw. Na początku XX wieku Hartmann (u góry, 2 szt.) i O&K/Hagans (u dołu, 18+2 szt.) dostarczyły pierwsze udane maszyny spełniające założenia projektu - masa własna 32 tony, możliwość wpisania się w łuki o promieniu 35 m i prowadzenie składu o masie 200 ton w trudnych górnośląskich warunkach terenowych. Maszyny miały zewnętrzne ostoje z korbami Halla, skrajne drążone osie skrętne systemu Kliena-Lindnera, korbowód napędzał drugą (Hartmann) lub trzecią (Borsig) oś. Parowozy te miały moc 200KM i były ostatnimi maszynami na parę nasyconą zakupionymi przez GKW. Foto: Archiwum.
T38-99420.jpg (72245 bytes) Tx9 (T38, Orenstein&Koeppel)
Wzmocnione w porównaniu z serią T37  pierwsze wąskotorowe tendrzaki na parę przegrzaną posiadały szereg niekonwencjonalnych rozwiązań technicznych. Zewnętrzne drążone osie skrętne systemu Kliena-Lindnera, korbowód umieszczony wewnątrz wiązarów, oryginalny napęd rozrządu i silnie odchylone w górę cylindry - wszystko podporządkowano ograniczonej górnośląskiej skrajni, wąskim 35 metrowym łukom i rozwinięciu maksymalnej mocy (280 KM) przy możliwie małej długości parowozu. W latach 1915-1919 zakupiono 27 tych udanych maszyn. Foto: Archiwum.
T39-99435.jpg (58292 bytes) Tw9 (T39, T39A Orenstein&Koeppel)
W rok po zakończeniu I Wojny Światowej na górnośląską kolej przybyły pierwsze udane pięcioosiowe tendrzaki serii T39 (7 szt.).  Za kominem widoczny dzwon parowy firmy Latowski, kabina jest bardzo obszerna. Seria ta okazała się udana i koleje niemieckie DRG zamówiły następne 6 maszyn o powiększonej z 820 do 850mm średnicy kół i zwiększonym z 8 do 9 ton nacisku osi. Zewnętrzne osie wiązane napędzały przekładnie zębate Luttermoellera. Rozwiązanie to, chociaz nie najprostsze technicznie sprawdziło się w praktyce i  koleje niemieckie zbudowały w późniejszych latach szereg maszyn normalnotorowych tego systemu dla linii górskich (serie BR82, BR84). Parowozy te miały moc 400KM. Foto: Archiwum.
GKW Tw9 2489.jpg (120648 bytes) Tw9 (T40, Schwartzkopf)
Warszawskie Ministerstwo Transportu zamówiło dla części GKW włączonej w 1922 do PKP  lokomotywy wzorowane na niemieckich T39. Polscy inżynierzy uznali, że przekładnia Luttermoellera będzie zbyt skomplikowana.  Wg pomysłu inż. Czeczotta parowozy otrzymały przesuwne osie II, IV i V (te ostatnie połączone dźwignią w swoisty wózek) i dodatkową szóstą ślepą oś mającą prowadzić wiązary w jednej płaszczyźnie. To ostatnie rozwiązanie okazalo się wadliwe i wszystkie lokomotywy w latach późniejszych zrekonstruowano, zachowując przesuwność osi II i V. Tendrzaki górnośląskie wyprodukowane w Niemczech w ilości 5 sztuk po rekonstrukcji miały wszystkie cechy późniejszych, produkowanych wg niemieckiej dokumentacji maszyn z Chrzanowa. Na zdjęciu Tw9-2489, Foto: Archiwum CNTK
Tw29-2482 Poręba W.jpg (56683 bytes) Tw29 (Chrzanów)
Kolejne 5 maszyn wg dokumentacji Schwartzkopfa wyprodukowano w 1929 roku w Chrzanowie. Lokomotywy zbudowane w Polsce nie miały już szóstej osi. 40-tonowa lokomotywa miała moc 400KM i - jak poprzednie - parametry godne niejednego parowozu normalnotorowego - na poziomym torze mogła przeciągać składy o masie 1000 ton. Na zdjęciu Tw9-2482, Foto: Archiwum
Tw47-2554-bkw-tsuchorolski-230871-.jpg (100541 bytes) Tw47
Budowane wg przedwojennej dokumentacji serii Tw29 od 1948 roku lokomotywy parowe serii Tw47 (10 sztuk) były ostatnimi górnośląskimi tendrzakami o nitowanej konstrukcji. Od maszyn przedwojennych odróżniały się zaokrąglonymi kołpakami piasecznicy. Tak jak Tw29, parowóz wpisuje się w łuki o promieniu
 zaledwie 35m dzięki III osi napędowej pozbawionej obrzeży i przesuwnym osiom II i V. Na zdjęciu Tw47-2554, przed parowozownią stacji Bytom Karb Wąsk. 1971, Fotografia: T.Suchorolski
Tw53-2565-Maciejkowice-asusicki-061974-.jpg (87965 bytes) Tw53
Lokomotywy parowe serii Tw53 różniły się od maszyn Tw47 w znacznej części spawaną konstrukcją i powiększoną skrzynią węglową. Były to ostatnie parowozy zbudowane dla GKW (10 sztuk) i szeregu górnośląskich zakładów wymagających tak silnych maszyn wąskotorowych (m.in. Huta Pokój, Huta Kościuszko, KWK Bielszowice-tu prześwit 1000mm). W regularnej służbie używano ich na liniach publicznych do 1985 roku, a identyczne maszyny zakupione przez zakładowe koleje wąskotorowe służyły do początku lat 90-tych.  Na zdjęciach: Tw53-2565 przed halą wachlarzową parowozowni Maciejkowice w Chorzowie zlikwidowanej w latach 80-tych XX w. Czerwiec 1974, Foto A.Susicki
Hohenzollern 17.jpg (56183 bytes) B, Hohenzollern
Linię Gliwice Trynek-Rudy oddało do użytku w roku 1899 przedsiębiorstwo Oberschlesische Dampfstrassenbahnen zarządzające górnośląskimi tramwajami. Zatrudnienie znalazły tutaj w pracy pociągowej lokomotywy tramwajowe z lat 1893-95, dopiero co wycofane z elektryfikowanych linii miejskich. Niektóre lokomotywy tramwajowe były wyposażone w prosty kondensator zwiększający zasięg parowozu o stosunkowo niewielkiej pojemności zbiorników wodnych.  Foto: Archiwum.
Txb2 z rolbokami.jpg (528777 bytes) C1', Borsig
Kolej Gliwice Trynek-Rudy wkrótce po swoim powstaniu zmuszona została do zakupu 6 mocnych, uniwersalnych parowozów, gdyz dwuosiowe lokomotywy wycofane z linii tramwajowych nie nadawały się do prowadzenia cięższych pociągów na linii o trudnych profilach terenowych. Popularne "kaczki" przetrwały obie wojny i służyły na PKP do lat 60-tych jako seria Txb2. Foto: Archiwum.
tw9.jpg (120320 bytes) Tw9 (T40, AEG) 

Dwie maszyny klasy T40 zbudowane w zakładach AEG dla kolei Gliwice Trynek-Racibórz były najpotężniejszymi lokomotywami wąskotorowymi Górnego Śląska., a potem powojennej sieci PKP. Pomimo rozwijanej mocy aż 450KM i masie przekraczającej 40 ton lokomotywy te były bardzo oszczędne w eksploatacji. Jedna z nich dotrwała aż do lat 70-tych.

Foto: archiwum

pxu.jpg (138634 bytes)  

Pxu (Davenport)
Amerykańskie lokomotywy z dostaw UNRRA pojawiły się na linii Gliwice Trynek-Rudy-Markowice tuż po wojnie i przetrwały tu aż do końca lat 60-tych. Wystarczająco silne (220KM) i wyp[osażone w hamulec zespolony parowozy dobrze sprawdzały sie w ruchu pasażerskim i zastąpione zostały dopiero lokomotywami spalinowymi Lxd2. Na zdjęciu Pxu-2658, Rudy, 1962, Foto: H.Griebl

px48.jpg (107326 bytes)  

Px48 (Chrzanów)
3 lokomotywy popularnej w Polsce serii Px48 służyły w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych w ruchu pasażerskim na linii Gliwice Trynek-Rudy. Zbudowane dla GKW parowozy miały standardowe dla systemu 785mm zderzaki i urządzenia cięgłowe. Niewielka moc 180KM ograniczała ich zastosowanie w ruchu  na  linii o trudnych profilach (wzniesienia do 30 promili) i parowozy te po 1965 przekuto i przeniesiono na inne koleje  Na zdjęciu Px48-2701, Rudy,1962, Foto: H.Griebl

 
LOKOMOTYWY I WAGONY SPALINOWE

Lyd1-309-bkw-2.jpg (88356 bytes) Lyd1 (Chrzanów)
Lokomotywy polskiej produkcji Lyd1 były budowane od roku 1955 (oznaczenie fabryczne WLs150) na GKW są używane do dzisiaj do prac pomocniczych i manewrów, a nawet do pociągów specjalnych. Lyd1-309, Bytom Karb Wąsk.,2003 Foto: J.Halor
Lxd2 (23 August, Bukareszt)
Potężna rumuńska lokomotywa spalinowa z przekładnią hydrauliczną znakomicie sprawdziła się w trudnych warunkach górnośląskich i pod koniec lat sześćdziesiątych zaczęła wypierać mocarne parowozy serii Tw. Oryginalny turbodoładowany silnik na licencji Henschel o mocy 450KM w części lokomotyw podczas napraw głównych zastąpiono silniejszym Wola H-12 (505KM) mającym jednak niższą kulturę pracy. Lokomotywy te rozwijają prędkość 40km/h ze składami o masie 400 ton. Na zdjęciu Lxd2-352 - jedna z pierwszych lokomotyw tej serii wyprodukowana w 1967 roku - podobnie jak pozostałe lśni i pozostaje w doskonałej kondycji. W sumie zakupiono dla GKW 28 takich maszyn, w 1999 roku w MD Bytom Karb stacjonowało ich 16. 4 lokomotywy tej serii przejęło miasto Bytom w 2002 roku. Chorzów, 1999, Foto: J.Halor
T1 AEG Plania.jpg (46232 bytes) T1 (AEG)
Wagon motorowy T1, Foto: archiwum
T2Dessauer.jpg (67034 bytes) T2 (Dessauer Waggonfabrik)
Wagon motorowy T2, Foto: archiwum
MBd1-a.jpg (44493 bytes) MBd1 (warsztaty Gdańskich Kolei Powiatowych Lisewo)
Wagon motorowy MBd1-125 zbudowano sposobem gospodarczym w Lisewie w roku 1965 dla kolei nałęczowskiej. Do Bytomia sprowadzony został w 2000 roku. Poddany naprawie i przekuty na tor 785mm w Bytomiu-Rozbarku, oznaczenie serii zmieniono na MBd1-281. Wagon wykorzystywany ma być do obsługi pociągów turystycznych w dniach o niskiej frekwencji (przy niepogodzie). MBd1-281, Chorzów, 2000, Foto: J.Halor

WYBRANE WAGONY TOWAROWE
486_model węglarki drewnianej.jpg (308357 bytes) Wh 
W XIX wieku podstawowym taborem były weglarki o konstrukcji drewnianej. Tysiące węglarek o ładownosci 5 ton stanowiły przez wiele lat podstawowy typ taboru górnośląskiego. Wiele z nich przetrwało II Wojnę Światową. Charakterystyczną cechą tych weglarek był pomost hamulcowy tworzący wysoką ławeczkę na skrzyni ładunkowej. Jak łatwo się domyślić, był to po prostu kozioł - w tamtych czasach trakcja konna stosowana była na GKW powszechnie. 

 

Wh, Bytom X 2000.jpg (199638 bytes) Wh 
Standardowa samowyładowcza węglarka dwuosiowa systemu Ziehla z pomostem hamulcowym jest konstrukcją niemiecką z początku XX wieku. Masa własna 5 t, ładowność 8 t. Tysiące tych węglarek wyprodukowano w latach czterdziestych w Konstalu, produkcję ich kontynuowały warsztaty wąskotorowe w Rozbarku. Jeden z nielicznych ocalałych egzemplarzy jest czynnym eksponatem na stacji Bytom Karb Wąsk., pozostałe trafiły na zlom w 1989 roku. 

Foto: J.Halor 2000, Bytom

 

Wh niskościenna.jpg (202543 bytes) Wh niskościenna
Węglarka dwuosiowa z pomostem hamulcowym. Masa własna 4,5 t, ładowność 8 t.

Foto: J.Halor 2000, Rudy

 

Wddxh9787.jpg (88554 bytes) Wagony serii Wddxhp służą do transportu ładunków sypkich takich jak węgiel kamienny, miał węglowy, koks, piasek, tłuczeń itp. Wagony mają możliwość rozładunku ręcznego przez małe klapy uchylne bądź mechanicznego przez otwierane boczne burty. Rozładunek mechaniczny wspomaga pochylająca sie na boki, dwudzielna podłoga wagonu. Przestrzeń ładunkowa podzielona jest przegrodą w połowie długości pudła na dwie jednakowe komory. Znacznie niższa niż w taborze normalnotorowym wysokość pudła ułatwia rozładunek i zwiększa bezpieczeństwo w czasie manewrów - wejście na pomost hamulcowy z poziomu podtorza nie wymaga wysiłku ze strony manewrowego.
Wybrane dane techniczno-eksploatacyjne:Długość wagonu ze zderzakami: 7820mm
Długość podwozia bez zderzaków: 7120mm
Rozstaw czopów skrętu wózków: 3500mm
Szerokość pomieszczenia ładunkowego: 1900mm
Długość pomieszczenia  ładunkowego z przegrodą wewnętrzną: 2x3110mm
Wysokość pudła: 1600mm
Wysokość wagonu od główki szyny: 2760mm
Pojemność ładunkowa: 19 metrów sześciennych
Ciężar własny: 8800kg
Ładowność: 17..18 ton
Nacisk na oś: 7,15 tony
Prędkość eksploatacyjna: 40km/h; promień łuku 24m; 
Średnica okręgu tocznego kół: 650mm
Hamulec pociągowy pneumatyczny, zespolony systemu Oerlikona
Hamulec ręczny uruchamiany z zadaszonego pomostu z ławką dla manewrowego. Łożyska toczne rolkowe.
Wddxh9819.jpg (66955 bytes)
Pddxh7101&7089.jpg (72919 bytes) Wagony platformy serii Pddxh zbudowane są na podwoziu o parametrach identycznych z ww. dla weglarek Wddxhp. Przeznaczeniem ich jest transport podkładów i ładunków przestrzennych (kostka brukowa, cegły, drewno). Załadunek i rozładunek umożliwiają otwierane, niskie boczne burty. Powierzchnia ładunkowa ma stałą, płaską podłogę.
Wybrane wymiary (parametry techn.-eksploatacyjne jak dla Wddxhp)
Powierzchnia ładowna: 11,80 metrów kwadratowych
Długość ładowna: 6220mm
Szerokość ładowna: 1900mm
Ładowność: 17..20 ton
Kddxh8004.jpg (84902 bytes) Wagony kryte serii Kddxh zbudowane są na podwoziu o parametrach identycznych z ww. dla weglarek Wddxhp. Przeznaczeniem ich jest transport ładunków wrażliwych na działanie warunków atmosferycznych, w przeszłości stosowane były do transportu płyt cynkowych. Załadunek i rozładunek umożliwiają szerokie drzwi boczne (po 2 pary po każdej stronie) obejmujące swą powierzchnią całe boki pudła. W odróżnieniu od ww. wagony te nie posiadają hamulca zespolonego i łożysk tocznych.
Wybrane wymiary (parametry techn.-eksploatacyjne jak dla Wddxhp)
Powierzchnia ładowna: 11,80 metrów kwadratowych
Długość ładowna: 6220mm
Pojemność ładunkowa: 19 metrów sześciennych
Szerokość ładowna: 1900mm
Ładowność: 17 ton

WYBRANE WAGONY OSOBOWE
Nowy-31.jpg (239112 bytes) Asxh
Dawny wagon inspekcyjny GKW zwany "salonką" pochodzi z 1912 roku. Dzięki dwustopniowemu zawieszeniu i klasycznym wózkom ("łabędzia szyja") gwarantuje wysoki komfort jazdy pasażerom. Wagon o konstrukcji drewnianej ma zachowane częściowo oryginalne historyczne wyposażenie - np. wykafelkowaną toaletę z ceramicznymi misami i mosiężną armaturą.

Foto: J.Halor, Maciejkowice 1998

KBCPost4i
(pocztowy/2/3 klasa)
W okresie międzywojennym na linii Gliwice-Racibórz dominowały wygodne i nowoczesne wagony. Jednym z nich był prezentowany na zdjęciu wagon z przedziałami 2 i 3 klasy oraz pocztowym. Nadwozia miały drewnianą konstrukcję z poszyciem z blach stalowych. Po II wojnie światowej niektóre wagony przedwojenne otrzymywały nowe, znacznie mniej eleganckie nadwozia w ZNTK Opole.

 

Bxhpi
Do 1985 roku w ruchu pasażerskim na linii Gliwice Trynek-Rudy wykorzystywano wagony typu Bxhpi produkcji ZNTK Świdnica. Stacja Gliwice Trynek. Foto: archiwum K.Soida

 

bxhpi-trynek-soida-16.4.89.jpg (59984 bytes) Bxhpi
W 1985 roku do ruchu pasażerskiego na linii Gliwice Trynek-Rudy zakupiono 9 rumuńskich wagonów Bxhpi.  Obecnie 6 z nich stacjonuje w Bytomiu, 3 pozostały w Rudach. Stacja Gliwice Trynek. Foto: K.Soida 1991. 
BTxi 303.jpg (55848 bytes) BTxpi
W latach 90-tych na bazie wycofywanych z ruchu weglarek Wddxhp zbudowano w Warsztatach Naprawczych w Bytomiu-Rozbarku kilkanaście wagonów turystycznych. Pierwsze wagony miały drewniane nadwozia pozbawione okien, późniejsze zbudowano juz jako stalowe z oknami standardowych wagonów osobowych. W 2003 roku wagony przejęte przez miasto Bytom otrzymały jednolite, zielone malowanie.  Foto: M.Szymański

 

 

DANE TECHNICZNE LOKOMOTYW (785mm)

 

PKP class name

seria na PKP

Prussian class name, Producer

seria KPEV, producent

First year of service

Pierwszy rok służby na GKW

wheel arrang.

Układ osi

Traction Trans-mission

Trakcja (steam-par.)

Power (HP)

Moc (KM)

Overall length (mm)

Długość ca.

Total weight (kg)

Masa całkowita

Tractive effort (kg)

Siła poc.

Max speed (km/h)

Prędkość dopuszczalna

-

Gunther

1855

2-4-2T

1'B1'n2t

steam

-

7150

31500

-

20

-

Krauss, Hagans

1872

0-4-0T

Bn2t

steam

-

-

-

-

20

-

T31 Krauss, Hagans

1875

0-6-0T

Cn2t

steam

-

-

-

-

25

-

T31.1, Krauss

1884-1896

0-6-0T

Cn2t

steam

100

-

17180

2350

25

-

T36, Hagans

1897

0-6-4-0T

CB'n2t

steam

-

7967

27200

-

20

-

T37, O&K

1904

0-8-0T

Dn2t

steam

200

6520

27900

6600

25

Txb2

Borsig

1904

0-6-2T

C1'n2t

steam

-

-

-

-

35

-

T38, O&K

1915

0-8-0T*

Dh2t

steam

200

7546

31590

7700

25

-

T39, O&K

1919

0-10-0T*

Eh2t

steam

250

9284

39950

10800

25

Tw9

T40, Schwartzkopf

1924

0-10-0T*

Eh2t

steam

400

8800

41400

10700

30

Tw9

T40, AEG

1925

0-10-0T*

Eh2t

steam

450

8890

41500

10900

30

Tw29

Chrzanów

1929

0-10-0T*

Eh2t

steam

400

8800

42000

10700

30

Tw47

Chrzanów

1947

0-10-0T*

Eh2t

steam

400

8800

41400

10700

30

Tw53

Chrzanów

1954

0-10-0T*

Eh2t

steam

400

8800

41400

10700

30

Pxu

Davenport

1945

0-8-0*

Dh2

steam

240

-

26800

4550

30

Px48

Chrzanów

1955

0-8-0*

Dh2

steam

180

12830

22000

3835

35

Lyd1

Chrzanów

1955

0-6-0

C

diesel mechanical

150

5482

18000

4150

40

Lxd2

FAUR

1967

0-4-4-0

B'B'

diesel hydraulic

450

10240

32000

10290

40

Lxd2**

FAUR

1980

0-4-4-0

B'B'

diesel hydraulic

505

10240

-

-

40

 

*superheated locomotives/lokomotywy na parę przegrzaną

**7 locomotives of Lxd2 class have been rebuilt with more powerful  Wola H-12 type engine

**7 lokomotyw serii Lxd2 zostało przebudowanych i wyposażonych w mocniejsze silniki Wola H-12

Poprzednia Menu Następna