1991-1997

Górnośląskie Koleje Wąskotorowe Oberschlesischen Schmalspurbahnen Upper Silesian Narrow Gauge Railways

Website (C) 1997-2007 Jakub Halor

 


Okres 1991-1997 zaznaczył się ogromnym tempem likwidacji szlaków GKW przez PKP i "nieznanych sprawców".  Tym niemniej, do 1995 roku możliwy był jeszcze przejazd z Katowic do Raciborza-Markowic siecią wąskotorową. Część prezentowanych tutaj fotografii wykonana została podczas ostatnich takich przejazdów organizowanych przez SMK Katowice.


Ruch pasażerski na linii Gliwice-Rudy został zawieszony przez PKP w 1991 roku, w rok po dokonaniu na tej linii inwestycji poprawiającej atrakcyjność połączenia - uruchomienia przystanku Gliwice Śródmieście. Ta piękna linia mogła istnieć i zarabiać na siebie. Foto: A.Cichowicz 10.10.91


Do 1995 roku przejazd siecią wąskotorową z Bytomia do Gliwic był możliwy, potem nastąpiła eskalacja kradzieży infrastruktury torowej na tym szlaku. Most nad Bytomką w Gliwicach - Sośnicy. Foto: K.Soida 8.10.94

bytkarbwąsk2.jpg (228263 bytes)
Skrzyżowanie linii normalno- i wąskotorowej w Bytomiu-Karbiu. Foto: K.Soida 8.10.94

KS94-biskupice.jpg (149685 bytes)
Pociąg specjalny przejeżdża przez Zabrze Biskupice. W tym miejscu nie znajdziemy już dzisiaj torów - intensywne kradzieże rozpoczęły się wkrótce po wykonaniu tych zdjęć. Foto:K.Soida 8.10.94

maciejów.jpg (264200 bytes)
Zabrze Maciejów, jeden z ostatnich pociągów specjalnych po zawieszeniu ruchu na szlaku. Ofiarą zlodziejskich gangów padło później około 40 kilometrów szlaku na zachód od Bytomia. Foto: K.Soida 8.10.94

KS94-kwkgliwice.jpg (148392 bytes)
Pociąg specjalny przecina drogę Gliwice-Knurów w pobliżu kopalni Gliwice.  Foto:K.Soida 8.10.94

KS94-bojków.jpg (130735 bytes)
Stacja Gliwice Bojków na trasie Gliwice-Rudy. Obecnie to miejsce jest już rozszabrowane i zarośnięte. Foto: K.Soida 8.10.94


Przez zamknięty dla ruchu kołowego rezerwat ptactwa wodnego "Żabie Doły" przebiegał dwutorowy szlak Bytom-Maciejkowice, jedyny taki na publicznych kolejach wąskotorowych w Polsce. Foto: K.Soida 8.10.94

gliwicewąsk.jpg (179715 bytes)
Pocięte przez złodziei szyny na szlaku w Gliwicach. W 4 lata później na terenie Gliwic pozostało tylko kilkanaście metrów toru wąskiego - zaasfaltowanego w jezdniach na przejazdach... Foto: K.Soida 9.10.96

wddxhmaciejów.jpg (127560 bytes)
Przedsiębiorstwo PKP sprzedało na złom całe stacje i szlaki - na zdjęciu stacja Maciejów - tory wraz z wagonami. W ten sposób, po 130 latach, przestało istnieć i połączenie wąskotorowe pomiędzy Bytomiem a Gliwicami, pomimo że gliwickie składnice węgla jeszcze wiele lat później wyrażały gotowość odbioru węgla wąskim torem. Foto: K.Soida 9.10.96

maciej.jpg (62451 bytes)
Widok z okna nastawni wykonawczej Mc1 na stację Maciejkowice. Ta największa w powojennej historii stacja wąskotorowa w Polsce obsługiwała blisko 200 pociągów dziennie w latach prosperity. Foto: K.Soida 21.08.95


Lxd2 prowadzi próżne weglarki z Maciejkowic do załadunku w Kopalni Siemianowice. Foto: K.Soida 21.08.95

KS95-towarowy do Siemianowic.jpg (194660 bytes)
Szlak Maciejkowice-Bytków jeszcze w pełnej krasie - dobrze utrzymany tor, pięknie zachowana historyczna linia telegraficzna. Foto: K.Soida 21.08.95

KS95-lxd2-366.jpg (175893 bytes)
Lokomotywa Lxd2-366 radzi sobie z 400-tonowym składem także na wzniesieniach i ciasnych łukach. Pole Północne. Foto: K.Soida 21.08.95


Dzięki inicjatywie kolejarzy oraz gmin Bytom i Tarnowskie Góry od 1994 roku uruchamiane są sezonowe pociągi turystyczne na trasie Bytom-Tarnowskie Góry-Miasteczko Śląskie (3 pary dziennie). Sporo jest też pociągów na zamówienie szkół i zakładów pracy, rozpoczynających bieg w Siemianowicach i w Chorzowie.  Foto: J. Halor 20.08.97


Obrotnica - jedyny ślad po wielkiej parowozowni wachlarzowej na stacji Maciejkowice. Foto: J. Halor 20.09.97


Lxd2-365 z ładunkiem węgla oczekuje na zielone światło na stacji Bytków. Foto: J.Halor 30.01.1998


Pomimo prędkości maksymalnych nie przekraczających 40km/h, pociągi wąskotorowe jadąc prostymi szlakami są znacznie szybsze od samochodów ciężarowych kluczących po zniszczonych zaułkach aglomeracji. Jednostkowy koszt przewiezienia tony ładunku jest trzykrotnie tańszy. Foto: J.Halor 30.01.1998


Przejazd kolejowy przed stacją Maciejkowice pokonuje furmanka zaprzężona w dwa pięknie utrzymane konie. Tutaj to codzienny widok u progu XXI wieku. Foto: J.Halor 5.01.1998


Załadunek węgla na bocznicy kopalni Siemianowice. W starszej wąskotorowej ładowni ładowana jest ...wywrotka Kamaz. Foto: J.Halor 5.01.1998


Semafory kształtowe i wieża wodna to unikalny widok na górnośląskim wąskim torze, gdzie w latach 70-tych i 80-tych szeroko wprowadzono radiofonię i semafory świetlne. Foto: J.Halor 2.02.1998

maciejkowice 1 lut.jpg (15170 bytes)
W ciągu jedynego bardzo mroźnego tygodnia zimy 97/98 na szlaki wyjeżdżało więcej pociągów wąskotorowych niz zwykle - załogi do późna jeździły z węglem do Elektrowni Chorzów. Przysypane śniegiem Maciejkowice oczekują na przetarcie szlaku następnego dnia. Foto: J.Halor 1.02.1998

Poprzednia Menu Następna