Prace torowe

Górnośląskie Koleje Wąskotorowe Oberschlesischen Schmalspurbahnen Upper Silesian Narrow Gauge Railways

Website (C) 1997-2007 Jakub Halor


Stowarzyszenie Górnośląskiej Kolei Waskotorowej tworzą zarówno pasjonaci, jak i wykwalifikowani fachowcy zawodowo zajmujący się kolejnictwem. Naszą specjalnością jest odbudowa i przywracanie do ruchu nieczynnych szlaków kolejowych, na zlecenie wykonujemy także wszelkie roboty związane z utrzymaniem szlaków kolejowych normalno- i wąskotorowych oraz dróg, prace porządkowe, utrzymanie pasów przeciwpożarowych i rowów odwadniających, wycinkę dzikiej roślinności.

W 2002 roku pracą  wolontariuszy SGKW przywrócona została przejezdność szlaku Bytom Wąskotorowa-Chorzów Przeładownia-Pole Północne-Bytom Rozbark-Warsztaty Naprawcze. Ułożono ponad 500 metrów skradzionego toru, kolejne 3 kilometry szlaku wymagały uzupełnienia skradzionych przez złodziei akcesoriów szynowych.

Liczący ponad 20 km szlak z Bytomia do Miasteczka Śląskiego został odkrzaczony i oczyszczony, na odcinkach przechodzących przez obszary leśne wykonano ochronne pasy przeciwpożarowe. 

Reportaże z prac torowych i porządkowych koniecznych do przywrócenia ruchu na Górnośląskich Kolejach Wąskotorowych w 2002 roku znaleźć można na stronach Jakuba Kufy:

Historia odbudowy i przywrócenia ruchu na Górnośląskich Kolejach Wąskotorowych po przejęciu ich przez samorządy w 2002 roku.

 Powyżej i poniżej - stacja Rudy w 2000 roku, przed rozpoczęciem (powyżej) i po zakończeniu (poniżej) prac porządkowych przez dzisiejszych wolontariuszy SGKW, wspomaganych siłami ochotników spędzających wakacje w skansenie.
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!

DANE KONTAKTOWE:
Stowarzyszenie  Górnośląskich  Kolei  Wąskotorowych
Lokomotywownia Bytom Karb Wąsk., ul. M. Reja, 41-900 BYTOM
Informacja: 0-600 390 992, 0-603 995 362,
bpu@tlen.pl,
www.sgkw.eu

 

Poprzednia Menu Następna